Programmamyzy ýükläň
×

logo

Postshop kömek

Soragyňyz barmy? Köp soralýan soraglaryň içinden jogap tapyp bilersiňiz: KSS. Şeýle-hem biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz:

Bize jaň ediň: +993 (65) 72-89-52 Mäti Kösäýew 16, Aşgabat, 744000

Iş wagty:

Duş-Anna: 09:00-19:00

Şenbe: 09:00-18:00

Ýekşenbe: 09:00–16:00

Biz Bilen Habarlaşyň

Soraglaryňyza jogap bermäge ýa-da baha bermäge begenýäris. Diňe soraglaryňyz bilen bize aşakdaky görnüşde habar iberiň.