Programmamyzy ýükläň
×

logo

AT 290 Oýun syçanjygy üçin halyjyk

( 3 )
1Teswir
Baha ber
Kategoriýa

AT Cybersport

Brend

AT Cybersport

Satyjy

AT Cybersport

Bahasy
49.00 TMT
Haryt bar

99

Haryt belgisi

4833015140258

ÝYLMANAK TEKIZ ÜSTI
Suw geçirmeýän tekiz üsti nyşany dogrulamak üçin aňsat üpjün edýär we suwuk tegmilleriň öňüni almak üçin edilen.
TAÝMAÝAN DÜÝBI
Rahatlygy goldamak üçin optimal galyňlygy 3mm. süýşmäge garşy rezinden ýasalan burç tolkun gurluşy, zäherli däl we ekologiýa taýdan arassa.
GYRALARY TIKILEN
Has gowy çydamlylygy üçin gyralary tikilen. Syçanjyk üçin halyja birnäçe ululykda bar bolan AT Cibersport seriýaly syçanjyk üçin halyjyklar ähli isleglere laýyk gelýär.
  • Ölçegi: 290mm x 250mm x 3mm
  • “Tizlik” we “Kontrol” görnüşleri
  • Ýylmanak tekiz üsti
  • Has gowy çydamlagy üçin gyralary tikilen

49.00 TMT

Yzyna gaýtarmak

Eltip berme 24 sagadyň dowamynda

gowy gowy haryt haladym