Satyjylar
Kategoriýalar

Köp soralýan soraglar

Eltip bermek

  • 1-7 iş gününiň dowamynda adaty şertlerde eltip bermek
  • Gowşuryş nokatlarydan almak üçin 1-7 iş günüň içinde elýeterli
  • Ertesi gün we “Express” eltip bermek hyzmatlary bar

Töleg usullary

  • Saýlanan harytlary diňe milli manatda nagt görnüşinde, bank kartlary arkaly onlaýn ýa-da terminal arkaly tölemek mümkinçiligi bar.

Sargydy gaýtarmak

  • Sargyt kabul edilenden soň, çapar sargydyň kabul edilip alnandygyny gol çekip tassyklamak üçin 2 sany ýan hatyny berer. Soňra, çapar Size bir ýan hatyny berer we birini özünde galdyrar.
  • Harytlaryň yzyna gaýtarylmagy diňe öndürijiniň kemçilikleri bolan ýagdaýynda mümkindir. Şonuň üçin müşderi sargydy kabul edende harytlaryň kemçiliklerini barlamaly we ýan hata gol çekmeli, şeýlelik bilen harytlarda kemçilikleriň ýokdugyny tassyklamaly. Arassaçylyk ülňüleri sebäpli içki eşikleriň (erkekleriň, aýallaryň, çagalaryň) gaýtarylmagy gelmegi we çalşylmagy mümkin däldir.
Pre-loader