Satyjylar
Kategoriýalar

Satyjylar

Tiz we namdar eltip bermek.

Türkmenistanyň çäginde eltip bermek hyzmatyny amala aşyrýarys

Hil we Kepillik.

Biz diňe ynamly önümleri hödürleýäris

Yzyna gaýtarmak ýa-da çalyşmak.

Harydyň kemçiligi ýüze çykan halatynda yzyna gaýtarmak ýa-da çalyşmak mümkinçiligini hödürleýäris